Menu

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj Haberkorn Slovenija

Kaj je trajnostni razvoj?

“Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam" (Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED), leto 1987).

Gre torej za razvoj, ki si prizadeva vzdrževati ravnovesje med 3 stebri:

 • gospodarski razvoj,
 • socialni razvoj in
 • varstvo okolja

in pomeni pot k ravnovesju v družbi in naravi.


Trajnostni razvoj v podjetju Haberkorn Slovenija

Trajnostni razvoj

Trajnostno poslovanje

Pomen trajnostnega razvoja je v zadnjih letih vse večji. Tako tudi podjetje Haberkorn Slovenija stremi k vzpostavitvi oz. izboljšanju trajnostnega razvoja, kar je mogoče doseči z/s:

 • odnosi sodelavcev, katerih osnova je medsebojno spoštovanje, odkritost, poštenost,
 • premišljen dizajn produktov in storitev,
 • procesi, ki pripomorejo k ohranjanju resursov.

V podjetju Haberkorn Slovenija tako redno spremljamo deležnike trajnostnega razvoja in uvajamo nove aktivnosti na 3 temeljnih področjih:

 • ogljični (CO2) odtis,
 • mobilnost zaposlenih,
 • zdravje zaposlenih.
Trajnostni razvoj - Zaposleni

Zaposleni

Trajnostni razvoj in skrb za zdravje zaposlenih pri Haberkornu

Zadovoljni zaposleni so kapital vsakega podjetja - zato nam ni pomembno le, da se zaposleni v Haberkornu počutijo prijetno, ampak tudi, da jih lahko v podjetju zadržimo čim dlje. Osnova za to je spoštljiva medsebojna interakcija, pisana paleta "promocije zdravja na delovnem mestu" in priložnosti za poklicni razvoj.

Ustvarjanje delovne klime

Sprejemamo različne ukrepe, da bi bilo delovno vzdušje čim prijetnejše. Le nekaj primerov, ki to dokazujejo:

 • vodstvo podjetja ceni vse zaposlene,
 • komunikacija na ravni oči,
 • letni razgovori z zaposlenimi s podrobnimi povratnimi informacijami in dogovor o nadaljnjih razvojnih korakih,
 • letna udeležba zaposlenih v uspehu podjetja.

Spodbujanje k zdravemu načinu življenja

Ustvariti želimo najboljše pogoje za duševno in telesno zdravje naših zaposlenih. Ravno zato imamo kar nekaj področji, ki jih redno gradimo in nadgrajujemo. Obsežen program za promocijo zdravja zaposlenih vključuje:

 • organizirana telovadba 3x tedensko,
 • spodbujanje gibanja in športne aktivnosti tudi izven delovnega časa,
 • pobuda o rednem pitju zadostne količine vode,
 • sveže sadje na voljo zaposlenim,
 • nagradni natečaj za aktiven in zdrav način življenja.
Trajnostni razvoj - prodajni program in storitve

Prodajni programi in storitve

Zavestno oblikovanje ponudbe

Kot trgovec s tehničnimi izdelki prevzemamo odgovornost za celotno dobavno verigo naših izdelkov. Poudarek je na zahtevanju skladnosti z našo kodo dobavitelja, stalnem testiranju celotne ponudbe za trajnost in ponudbi izdelkov z oznako "preprosto bolj trajnostno".

Trajnostni razvoj - procesi

Procesi

Procesi varčevanja z viri

S hitrimi in učinkovitimi postopki v logistiki ne zagotavljamo le zanesljive oskrbe naših kupcev, ampak tudi zaradi skrbi za okolje dajemo velik pomen rabi virov in energetski učinkovitosti. Največje emisije CO2 povzročajo vse prometne poti, upravljanje objektov - to je onesnaženje, povezano z zgradbami in tehničnimi sistemi ter embalaža. Tu stremimo k novim, okolju prijaznejšim procesom. Vsak dan.

Varčevanje z energijo v stavbah

Po energetski analizi prostorov v podjetju Haberkorn so bili izvedeni številni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Kot primere je mogoče navesti zamenjavo in optimizacijo svetlobnih virov, optimizacijo ogrevanja in prezračevanja ali izolacijo in prenovo. Za nove stavbe pa Haberkorn koncern skrbi, da se izvajajo z nizkoenergijsko gradnjo.

Transport in ekološki embalažni material

Tudi na področju transportnih poti se skupaj z našimi poslovnimi partnerji trudimo v smeri zmanjševanja emisij CO2. Maziva se iz Hamburga na Dunaj prevažajo z intermodalnim prevozom - to pomeni, da vsaj 80% potovanja poteka po železnici. Prav tako spodbujamo uporabo t.i. »Carbon Neutral« maziv.

Že vrsto let uporabljamo ekološki embalažni material. Naša kartonska embalaža je izdelana izključno iz recikliranega materiala. Nenehno poskušamo zmanjšati delež plastične embalaže. V medpodjetniškem prometu uporabljamo posode za večkratno uporabo in nenehno skrbimo za zmanjšanje porabe papirja.

Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke