Impresum

IzdavačHaberkorn d.o.o., Veternik
SedišteKralja Petra I 59
21203 Veternik
Novi Sad
Srbija
Telefon+381(0)21 / 820 188
Faks+381(0)21 / 820 071
e-mailoffice​(at)​haberkorn.rs
Oblast poslovanjaProdaja u oblastima: pogonska tehnika, oplatna tehnika, zaštitna oprema, norma elementi, reduktori,  industrijska creva, građevinske potrebštine.
Rukovodstvodipl. ing. Vitomir Bodiroža

© 2016, Haberkorn d.o.o, Veternik

Uslovi korišćenja

 

Informacije i svi grafički elementi koji se nalaze na ovom serveru su zaštićeni autorskim pravom. Bez pismenog odobrenja društva Haberkorn d.o.o. Veternik zabranjeno je umnožavanje ili drugi načini korišćenja kompletnog sadržaja ili njegovih delova. Sve informacije su prikupljene pažljivim istraživanjem. Međutim, Haberkorn d.o.o. Veternik ne preuzima garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti i aktuelnosti navedenih informacija. Društvo Haberkorn d.o.o. Veternik se trudi da održava tehničke smetnje u najmanjoj mogućoj meri, ali ne može da preuzme garanciju i odgovornost za prekid raspoloživosti i korišćenje internet stranice bez smetnji. Za štetu nastalu direktno ili indirektno u vezi s korišćenjem, zloupotrebom ili funkcionalnošću ovog internet servera ili ponuđenih informacija, društvo Haberkorn d.o.o. Veternik ne preuzima odgovornost. Ovo važi i za eksterno povezane sadržaje, odnosno reference preko hiperlinkova koje se nalaze na ovoj internet stranici. Reference koje vode na druge internet prezentacije ne predstavljaju preporuku društva Haberkorn d.o.o. Veternik tih društava, njihovih proizvoda ili usluga. Iako su eksterni linkovi koji su postavljeni na ovu internet stranicu pažljivo izabrani i provereni prilikom njihove prve primene, postoji mogućnost da u međuvremenu dođe do promena sadržaja na koje linkovi upućuju. Stalna provera ovih sadržaja nije moguća. S obzirom da ne možemo da utičemo na sadržaj internet stranica na koje upućujemo preko linkova, distanciramo se izričito od sadržaja internet stranica koje su promenjene nakon postavljanja linkova. Haberkorn d.o.o. Veternik ne preuzimaodgovornost za sadržaj internet stranica na koje upućujemo preko linkova. Haberkorn d.o.o. Veternik zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni svoju internet stranicu, promeni ili izbriše informacije.

Polazimo od toga da Vaša reakcija ili odgovor upućeni društvu Haberkorn d.o.o. Veternik nisu poverljivi.

Žigovi: Svi pomenuti žigovi (logotipi, nazivi, žigovi, oznake) na ovoj internet stranici u vlasništvu su njihovih pravnih vlasnika.

 

Ostale informacije o zaštiti podataka i primeni kolačića (Cookies)