< !--End Google Tag Manager(noscript)-- >

Soglasje za prejemanje e-računov

HABERKORN d.o.o. Vodovodna ulica 7 SI-2000 Maribor, Slovenija T 02 320 67 10 F 02 320 67 30 info@haberkorn.si www.haberkorn.si Podjetje HABERKORN d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor, vložna št. 1/08822/00 Matična številka: 5795613, ID za DDV: SI28437802, Šifra dejavnosti: 46.190, Osnovni kapital: 2.800.000,00 € Transakcijski račun: ABANKA VIPA d.d., Ljubljana: 05100-8000096798, SWIFT: ABANSI2X, IBAN: SI56 SOGLASJE ZA PREJEMANJE RAČUNOV V ELEKTRONSKI OBLIKI Podjetje Haberkorn d.o.o. stremi k izboljšanju trajnostnega razvoja in preoblikovanju notranjih procesov. E-račun ima številne prednosti, saj je brezplačen, okolju prijazen in omogoča boljšo preglednost prejetih računov. V ta namen vas prosimo, da spodaj dopišete ELEKTRONSKI NASLOV, TELEFON in IME KONTAKTNE OSEBE PREJEMNIK E-RAČUNA Naročnik/prejemnik računa:_________________________________________________________ Naslov:__________________________________________________________________________ Elektronski naslov za prejemanje e-računov:____________________________________________ Ime in priimek kontaktne osebe:______________________________________________________ Telefonska številka :________________________________________________________________ Naročnik/prejemnik računa s podpisanim soglasjem potrjuje, da bo prejete račune na svoj elektronski naslov sprejel in upošteval kot verodostojen računovodski dokument, ki je izdan v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Obenem se zavezuje, da bo izdajatelja računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v soglasju. Kraj, dne Žig in podpis odgovorne osebe: Kontakna oseba: Bojana Kropec T 02 320 67 10 F 02 320 67 30 bojana.kropec@haberkorn.si

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=