Schaeffler Wälzlager Katalog

www.schaeffler.de HR 1 1601 d = 40 – 50 mm r Zweilippendichtung DH Deckel DKVT 0009F9FA Filzdichtung FSV 0009F9EE Zweilippendichtung DH 0009FA033 V-Ring-Dichtung DHV 0009FA288 Lager und Zubehör Lager Nut- mutter Siche- rungs- blech Festring Zwei- lippen- dichtung Filz- dichtung Labyrinth- dichtung V-Ring-Dichtung Taconite- Dichtung Deckel g L g V g T 2 Stück mm mm mm 1208 KM8 MB8 FRM80/10,5 DH208 FSV208 TSV208 98 DHV208 93 – – DKV080 1308 KM8 MB8 FRM90/9 DH308 FSV308 TSV308 114 DHV308 106 – – DKV090 2208 KM8 MB8 FRM80/8 DH208 FSV208 TSV208 98 DHV208 93 – – DKV080 2308 KM8 MB8 FRM90/4 DH308 FSV308 TSV308 114 DHV308 106 – – DKV090 20208 KM8 MB8 FRM80/10,5 DH208 FSV208 TSV208 98 DHV208 93 – – DKV080 20308 KM8 MB8 FRM90/9 DH308 FSV308 TSV308 114 DHV308 106 – – DKV090 21308 KM8 MB8 FRM90/9 DH308 FSV308 TSV308 114 DHV308 106 – – DKV090 22208 KM8 MB8 FRM80/8 DH208 FSV208 TSV208 98 DHV208 93 – – DKV080 22308 KM8 MB8 FRM90/4 DH308 FSV308 TSV308 114 DHV308 106 – – DKV090 1209 KM9 MB9 FRM85/6 DH209 FSV209 TSV209 101 DHV209 93 – – DKV085 1309 KM9 MB9 FRM100/9,5 DH309 FSV309 TSV309 119 DHV309 111 – – DKV100 2209 KM9 MB9 FRM85/4 DH209 FSV209 TSV209 101 DHV209 93 – – DKV085 2309 KM9 MB9 FRM100/4 DH309 FSV309 TSV309 119 DHV309 111 – – DKV100 20209 KM9 MB9 FRM85/6 DH209 FSV209 TSV209 101 DHV209 93 – – DKV085 20309 KM9 MB9 FRM100/9,5 DH309 FSV309 TSV309 119 DHV309 111 – – DKV100 21309 KM9 MB9 FRM100/9,5 DH309 FSV309 TSV309 119 DHV309 111 – – DKV100 22209 KM9 MB9 FRM85/4 DH209 FSV209 TSV209 101 DHV209 93 – – DKV085 22309 KM9 MB9 FRM100/4 DH309 FSV309 TSV309 119 DHV309 111 – – DKV100 1210 KM10 MB10 FRM90/10,5 DH210 FSV210 TSV210 114 DHV210 106 – – DKV090 1310 KM10 MB10 FRM110/10,5 DH310 FSV310 TSV310 124 DHV310 116 – – DKV110 2210 KM10 MB10 FRM90/9 DH210 FSV210 TSV210 114 DHV210 106 – – DKV090 2310 KM10 MB10 FRM110/4 DH310 FSV310 TSV310 124 DHV310 116 – – DKV110 20210 KM10 MB10 FRM90/10,5 DH210 FSV210 TSV210 114 DHV210 106 – – DKV090 20310 KM10 MB10 FRM110/10,5 DH310 FSV310 TSV310 124 DHV310 116 – – DKV110 21310 KM10 MB10 FRM110/10,5 DH310 FSV310 TSV310 124 DHV310 116 – – DKV110 22210 KM10 MB10 FRM90/9 DH210 FSV210 TSV210 114 DHV210 106 – – DKV090 22310 KM10 MB10 FRM110/4 DH310 FSV310 TSV310 124 DHV310 116 – – DKV110 https://www.schaeffler.de/std/1D3D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=