Navodila za uporabo Zaščitne rokavice H-PLUS 1598 PU ESD II C17393 C17394 C17395 C17397 C17400 C17401 C17404

Podjetje HABERKORN d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor, vložna št. 1/08822/00 Matična številka: 5795613, ID za DDV: SI28437802, Šifra dejavnosti: 46.190, Osnovni kapital: 2.800.000 € Transakcijski račun: ABANKA VIPA d.d., Ljubljana: IBAN Si56 05100-8000096798, SWIFT: ABANSI2X E= odpornost proti urezninam po EN ISO 13997:1999 (N) 2 5 10 15 22 30 EN 13594:2015 zaščita pred udarci – vsako območje, ki je navedeno kot zaščiteno pred udarci, je potrebno preizkusiti. Zaradi preizkusnega postopka (mere kontrolnega vzorca) se zaščita prstov pred udarci ne more preizkusiti. Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji so lahko tako koncipirane in izvedene, da nudijo specifično blaženje udarcev (npr. zaščita pred udarci na členkih, hrbtni strani, površini notranje dlani). Take rokavice morajo ustrezati zmogljivosti razreda zaščite 1 po EN 13594:2015. Pri nastanku toposti med preizkusom odpornosti pori urezninam (B) morate rezultate Coupe-Testa razumeti kot napotek, medtem ko TDM-preizkus odpornosti proti urezninam (E) nudi referenčne rezultate glede zmogljivosti. OPOZORILO: Pri rokavicah z dvema ali več sloji ni nujno da se pri celotni klasifikaciji navede zmogljivost zunanjega sloja rokavic. OPOZORILO: Rokavice z mehansko odpornostjo, ki v zvezi s silo nadaljnjega trganja (C) dosežejo in pokažejo stopnjo zmogljivosti 1 ali več, se ne smejo uporabiti, kadar obstaja tveganje, da se rokavica ujame v premikajoče se dele stroja. DIN EN 16350:2014 zaščitne rokavice – elektrostatične lastnosti Po DIN EN 16350:2014 '' zaščitne rokavice – elektrostatične lastnosti'' se zaščitne rokavice klasificirajo kot elektrostatično prevodne v kolikor je električna upornost vseh delov rokavic (izmerjeno po DIN EN 1149-2) manjše od 1 x 10 8 Ohm. Te rokavice izpolnjujejo zahteve po DIN EN 16350:2014. Rezultati in pogoji preizkusov glede na preizkuse električne upornosti Z upornostjo < 10^8 Ω so te rokavice razvrščene v prevodno oz. antistatično področje OPOZORILO: Oseba, ki nosi elektrostatično prevodne rokavice mora biti v skladu s predpisi ozemljena, npr. z nošenjem primerne obutve. Elektrostatično prevodne zaščitne rokavice se ne smejo razpakirati, odprti, poskusiti nadeti ali sneti iz rok v gorljivih atmosferah in atmosferah, pri katerih obstaja nevarnost za eksplozijo ali pa med ravnanjem z gorljivimi snovmi ali snovmi, pri katerih obstaja nevarnost za eksplozijo. Procesi staranja, obraba, kontaminacija in poškodbe lahko negativno vplivajo na elektrostatične lastnosti zaščitnih rokavic in v takem primeru je možno, da niso primerne za s kisikom obogatene, gorljive atmosfere, za katere so potrebne dodatne ocene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=