Navodila za uporabo Zaščitna maska H-Plus CUP z ventilom za izdih FFP1, FFP2, FFP3_B71123_B71125_B71107

Podjetje HABERKORN d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor, vložna št. 1/08822/00 Matična številka: 5795613, ID za DDV: SI28437802, Šifra dejavnosti: 46.190, Osnovni kapital: 2.800.000 € Transakcijski račun: ABANKA VIPA d.d., Ljubljana: IBAN Si56 05100-8000096798, SWIFT: ABANSI2X Namen uporabe polobraznih mask Polobrazna maska s filtrom je popolna oprema za varovanje dihal in je predvidena za zaščito uporabnika pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka v obliki trdnih in/ali tekočih delcev, ki tvorijo aerosole (prah, para in megla). Preverjanje pred uporabo: Pred vsakršno uporabo se mora preveriti datum skladiščenja polobrazne maske s filtrom in tehnično stanje. Preveriti se mora, da polobrazna maska s filtrom nima kakšnih vidnih mehanskih poškodb ali pa je umazana ali nepopolna. Polobrazne maske s filtrom, ki so poškodovane ali je presežen datum skladiščenja se ne smejo uporabiti! Pogoji uporabe in omejitve uporabe • Pred uporabo polobrazne maske s filtrom je potrebno prebrati ta navodila za uporabo. • Uporabnik se mora seznaniti z napravo, namenom uporabe in njeno uporabnostjo. • Pred uporabo polobrazne maske s filtrom se je potrebno seznaniti z vrsto in koncentracijo aerosolov v zraku na delovnem mestu. • Uporaba polobrazne maske s filtrom je prepovedana v področjih, pri katerih obstaja nevarnost za eksplozijo. • Seznam nevarnosti: • Pri uporabi polobrazne maske s filtrom v atmosferi, ki je z aerosol-delci v koncentracijah onesnaženo, in v skladu s tabelami določeno območje za vsak razred filtracije presega – tukaj obstaja nevarnost zastrupitve. • Uporaba v atmosferi, pri katerih nastopi ali pa lahko natopi pomanjkanje kisika (koncentracija kisika pod 17 vol.-%) – prostori, z zmanjšanim prezračevanjem, majhni prostori, ozki prehodi, jaški, rezervoarji, cisterne, silosi. Pri pomanjkanju kisika se lahko uporabi samo izolacijska oprema za zaščito dihal (npr. dihalna naprava z jeklenko z zračnim tlakom), drugače lahko pride do omedlelosti, težko dihanje in smrt. • Uporaba v atmosferi z onesnaženostjo z anorganskimi plini in/ali hlapi organskih snovi – nevarnost zastrupitve. • Nepravilno nošenje polobrazne maske s filtrom, npr. ''obrnjena'' maska – nevarnost pomanjkljive zaščite dihal. • Sprememba pritrdilnih trakov na glavi in njihova nastavitev na način, ki ne ustrezajo priporočilom proizvajalca – tveganje: neprimerna prilagoditev in pomanjkljiva zaščita dihal. • Sprememba tesnilnih elementov, nastavka za nos, tesnilne gobe - tveganje: neprimerna prilagoditev in pomanjkljiva zaščita dihal. • Zlepljenje ventila za izdih (velja za polobrazne maske s filtrom z ventilom za izdih) – tveganje: preveliki upor pri izdihu (pomanjkljiva udobnost pri uporabi, hitro utrujanje). • Uporaba polobrazne maske s filtrom z drugo osebno varovalno opremo (npr. zaščita oči, glave in sluha), brez da bi pred tem preverili kompatibilnost – tveganje: neprimerna prilagoditev in pomanjkljiva zaščita dihal.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=