Navodila za uporabo Zaščitna maska H-Plus CUP z ventilom za izdih FFP1, FFP2, FFP3 B71123 B71125 B71107

Podjetje HABERKORN d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor, vložna št. 1/08822/00 Matična številka: 5795613, ID za DDV: SI28437802, Šifra dejavnosti: 46.190, Osnovni kapital: 2.800.000 € Transakcijski račun: ABANKA VIPA d.d., Ljubljana: IBAN Si56 05100-8000096798, SWIFT: ABANSI2X • Uporaba polobraznih mask s filtrom z vidnimi mehanskimi poškodbami (luknje v blagu, deformacija), onesnažene ali nepopolne – tveganje: neprimerna prilagoditev in pomanjkljiva zaščita dihal. • Uporaba polobraznih mask s filtrom po zapadlem roku uporabnosti – tveganje pomanjkljive zaščite dihal. • Skladiščenje in transport pod drugimi pogoji kot je navedeno in priporočeno od proizvajalca – tveganje: izguba predvidenih zaščitnih lastnosti. • Nepravilna izbira osebne varovalne opreme za obstoječe nevarnosti, kot pomanjkljivo znanje – tveganje: zastrupitev • Uporaba polobraznih mask s filtrom pri previsoki (+40°C) ali prenizki (-20°C) temperaturi – tveganje: izguba predvidenih zaščitnih lastnosti. • Uporaba polobrazne maske pri vlažnosti zraka nad 90 % - tveganje: izguba predvidenih zaščitnih lastnosti. • Uporaba polobraznih mask s filtrom označeno s črkami ''NR'' dlje kot med eno izmeno – tveganje: pomanjkljiva zaščita dihal. • Ponovna uporaba polobrazne maske s filtrom označeno s črkami ''NR'' po uporabi med eno izmeno - tveganje: pomanjkljiva zaščita dihal. • Uporaba polobrazne maske s filtrom označeno s črko ''R'' dlje, kot od proizvajalca priporočene 3 izmene – tveganje: pomanjkljiva zaščita dihal. Delovna področja po razredih zaščite Razred zaščite Področje uporabe – različne MAK-vrednosti* Opombe, omejitve uporabe FFP1 (učinkovitost filtracije ≥80%) 4 Ne zaščiti dihalnih poti pred aerosoli, ki vsebujejo radioaktivne in rakotvorne delce, mikroorganizmi (bakterije, virusi, glivice in njihove derivate) in encimi. FFP2 (učinkovitost filtracije ≥ 94%) 10 Ne zaščiti dihalnih poti pred aerosoli z radioaktivnimi delci, virusi in encimi. FFP3 (učinkovitost filtracije ≥ 99%) 30 - (MAK vrednost* - maksimalna vrednost na delovnem mestu, maksimalna dovoljena koncentracija.)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=