Izjave o skladnosti Zašcitna maska 3M Aura 9322+ 193199

SI IZJAVA EU O SKLADNOSTI Ta izjava o skladnosti, izdana v izključni pristojnosti proizvajalca, 3M United Kingdom PLC of 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK je potrdilo, da je naslednja osebna zaščitna oprema (OZO) Model izdelka: 9310+, 9312+, 9320+, 9322+ and 9332+ Opis izdelka: 3M™ Aura™ Particulate Respirators v skladu z določbami naslednjih evropskih uredb in/ali direktiv o osebni zaščitni opremi (OZO) Model(-i) je/so v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/425, vključno z izpolnjevanjem veljavnih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge II, in nacionalnim standardom, ki prevzema harmonizirane številke evropskega standarda: EN 149:2001+A1:2009 in je/so identični osebni zaščitni opremi, ki je/so predmet EU-pregleda tipa (modul B Uredbe (EU) 2016/425), na katerega se sklicuje številka potrdila: CE 682245 (Datum izdaje: 07/10/2019) izdal: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notified Body No. 2797 in je/ali so predmet postopkov, določenih v modulu D Uredbe (EU) 2016/425 pod nadzorom BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notified Body No. 2797

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=