Izjave o skladnosti Kratke ženske rokavice iz govejega ali svinjskega usnja Robert Veler J55548 J63901

IZJAVA O SKLADNOSTI Proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik1: KROJAŠTVO Robert Veler s.p. Cesta III./9 3320 Velenje izjavlja, da je v nadaljevanju opisana osebna varovalna oprema2 I. kategorije: Naziv: » ROKAVICE »unior rokavica, kratka goveja - ŽENSKA - OJAČANA« v skladu z določbami Pravilnika o osebni varovalni opremi (direktive (EU) 2016/425), in kjer je tako, s har- moniziranim standardom ali slovenskim standardom, ki prevzema harmonizirani standard številka EN 420 (za osebno varovalno opremo v skladu s 4., 7. in 8. členom pravilnika)3. / identična osebni varovalni opremi, za katero velja certifikat o skladnosti...., ki ga je izdal organ za ugotavl- janje skladnosti4 / je predmet postopka, določenega v drugem ali tretjem odstavku 12.člena5 pod nadzorom priglašenega orga- na 2 Opis osebne varovalne opreme 3 Prečrtano, ker je osebna varovalna oprema I. cetrifikacijske kategorije 4 Ime in naslov priglašenega organa KROJAŠTVO ROBERT VELER s.p. Cesta III./9 3320 Velenje Ime izdelka: ROKAVICE »unior rokavica, kratka goveja- ŽENSKA - OJAČANA« 5 Neustrezno prečrtano 6 Ime osebe pooblaščene za pod- pisovanje v imenu proizvajalca TEHNIČNA DOKUMENTACIJA NAMEN: » ROKAVICE »unior rokavica, kratka goveja - ŽENSKA - OJAČANA « (certifikacijske kategorije I.), so namenjene za poklicno uporabo, ter načrtovane in izdelane za zagotavljanje zaščite pred površinskimi mehanskimi poškodbami kot so odrgnine, vbodnine, za zaščito pred umazanijo in za zaščito pri rokovanju z vročimi predmeti, kjer uporabnik ni izpostavljen temperaturi višji od 50 oC. Upoštevan standard: EN 420. OSNOVNI PODATKI O IZDELKU: A) Naziv izdelka: »KRATKE ROKAVICE IZ SVINJSKEGA ALI GOVEJEGA USNJA« B) Upoštevani standardi: Direktiva (EU) 2016/425, SIST EN 420 Opis izdelka: »Kratke rokavice iz svinjskega ali govejega usnja« so sestavljene iz sedmih delov. Deli rokav- ice so izsekani iz svinjskega ali govejega usnja. Deli rokavice so: dlan, prsti, hrbet oz zgornji del rokavice ter manšeta. Velikosti: št.8 UPORABLJENI MATERIALI: a) Osnovni material: Usnje goveje kože b)Ostali materiali – dodatki - Sukanec, silon VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE: Rokavice se lahko čistijo samo s suho ščetko. Ostali načini vzdrževanja niso dovoljeni. Skladiščenje se mora izvajati v dobro prezračenih in suhih prostorih. Ob pravilnem skladiščenju se lastnosti ne spremenijo. Rokav- ice je potrebno shraniti tako, da niso direktno izpostavljene sončni svetlobi. Pred uporabo je potrebno rokavice pregledati, da niso mogoče poškodovane. Rokavice lahko popravlja samo proizvajalec, sicer ne služijo prvotnemu namenu. Življenjske dobe ni mogoče določti, saj je le-ta odvisna od uporabe in odgovornosti uporabnika pri zagotavljanju primernosti namenjene uporabe. OPOZORILA: »Kratke rokavice iz svinjskega ali govejega usnja« se lahko uporabljajo za poklicno uporabo za zaščito pred površinskimi mehan- skimi nevarnostmi in umazanijo. Rokavice ne smemo uporabljati, kjer je možnost, da pridemo v stik s kemikalijami, vročimi deli (nad 50oC). Proizvajalec zagotavlja učinkovito varovanje v primeru, da uporabnik uporablja varovalne rokavice, ki ustrezajo njegovi velikosti roke. I NFORMATIVNI LIST PROIZVAJALCA Rok trajanja Čas uporabe zaščitnih rokavic »kratke rokavice iz svinjskega ali govejega usnja« je odvisen od načina uporabe in razmer v katerih se uporablja varovalna oprema. Opomba: pri poškodbi osebne varovalne opreme se jo ne sme popravljati. Uporaba Zaščitne rokavice »kratke rokavice iz svinjskega ali govejega usnja« spadajo v certifikacijsko kategorijo I. Namenjeno so za poklicno uporabo, ter načrtovane in izdelane za zagotavljanje zaščite pred površinskimi mehanskimi poškodbami kot so odrgnine, vbodnine, za zaščito pred umazanijo in za zaščito pri rokovanju z vročimi predmeti, kjer uporabni ni izpostavljen temperaturi višji od 50oC. Proizvajalec zagotavlja učinkovito varovanje v primeru, da uporabnik uporablja varovalne rokavice, ki ustrezajo njegovi velikosti. Uporabnik ne sme popravljati rokavic. Navodila za vzdrževanje Rokavice se lahko čisti samo s suho ščetko. Uporaba čistilnih sredstev je prepovedana.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=