Izjave o skladnosti Bele rokavice iz tekstila Robert Veler J63903

KROJAŠTVO ROBERT VELER s.p. Cesta III./9 3320 Velenje IZJAVA O SKLADNOSTI Proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik1: KROJAŠTVO Robert Veler s.p. Cesta III./9 3320 Velenje izjavlja, da je v nadaljevanju opisana osebna varovalna oprema2 I. kategorije: Naziv: ROKAVICE »TEKSTIL« v skladu z določbami Pravilnika o osebni varovalni opremi (direktive(EU) 2016/425), in kjer je tako, s har- moniziranim standardom ali slovenskim standardom, ki prevzema harmonizirani standard številka EN 420 (za osebno varovalno opremo v skladu s 4., 7. in 8. členom pravilnika)3. / identična osebni varovalni opremi, za katero velja certifikat o skladnosti...., ki ga je izdal organ za ugotavl- janje skladnosti4 / je predmet postopka, določenega v drugem ali tretjem odstavku 12.člena5 pod nadzorom priglašenega organa 1 Ime podjetja in polni naslov 2 Opis osebne varovalne opreme 3 Prečrtano, ker je osebna varovalna oprema I. cetrifikacijske kategorije Ime izdelka: ROKAVICE »TEKSTIL« 4 Ime in naslov priglašenega organa 5 Neustrezno prečrtano 6 Ime osebe pooblaščene za pod- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ROKAVICE »TEKSTIL« 3. Namen: Osebna varovalna oprema ROKAVICE »TEKSTIL« (certifikacijske kategorije I.), so namenjene za poklicno uporabo, ter načrtovane in izdelane za zagotavljanje zaščite pred površinskimi mehanskimi poškodbami kot so odrgnine, vbodnine, za zaščito pred umazanijo in za zaščito pri rokovanju z vročimi predmeti, kjer upo- rabnik ni izpostavljen temperaturi višji od 50 oC. Upoštevan standard: EN 420. 3. Osnovni podatki o izdelku: Tip: ROKAVICE »TEKSTIL« Opis: Rokavica »TEKSTIL« je sestavljena iz dveh delov. Deli rokavice so izsekani iz pletenine. Deli rokavice so: dlan s hrbtno stranjo ter palec. Mere izdelka: VELIKOST, ŠT. 7 4. Uporabljeni materiali: a) Osnovni material - Pletenina b) Ostali materiali – dodatki -Sukanec 5. Vzdrževanje in skladiščenje: Rokavice se lahko čistijo samo s suho ščetko. Ostali načini vzdrževanja niso dovoljeni. Skladiščenje se mora izvajati v dobro prezračenih in suhih prostorih. Ob pravilnem skladiščenju se lastnosti ne spremenijo. Rokavice je potrebno shraniti tako, da niso direktno izpostavljene sončni svetlobi. Pred uporabo je potrebno rokavice pregledati, da niso mogoče poškodovane. Rokavice lahko popravlja samo proizvajalec, sicer ne služijo prvotnemu namenu. Življenjske dobe ni mogoče določti, saj je le-ta odvisna od uporabe in odgovornosti uporabnika pri zagotavl- janju primernosti namenjene uporabe. 6. Opozorila: Rokavice »Tekstil« se lahko uporabljajo za poklicno uporabo za zaščito pred površinskimi mehanskimi ne- varnostmi in umazanijo. Rokavice ne smemo uporabljati, kjer je možnost, da pridemo v stik s kemikalijami, vročimi deli (nad 50oC). Proizvajalec zagotavlja učinkovito varovanje v primeru, da uporabnik uporablja varovalne rokavice, ki us- trezajo njegovi velikosti roke. INFORMATIVNI LIST PROIZVAJALCA Rok trajanja: Čas uporabe zaščitnih Rokavic »Tekstil« je odvisen od načina uporabe in razmer v katerih se uporablja varovalna oprema. Opomba: pri poškodbi osebne varovalne opreme se jo ne sme popravljati. Uporaba: Zaščitne rokavice »Tekstil« spadajo v certifikacijsko kategorijo I. Namenjene so za poklicno uporabo, ter načrtovane in izdelane za zagotavljanje zaščite pred površinskimi mehanskimi poškodbami kot so odrgnine, vbodnine, za zaščito pred umazanijo in za zaščito pri rokovanju z vročimi predmeti, kjer uporabnik ni izpostavljen temperaturi višji od 50oC Proizvajalec zagotavlja učinkovito varovanje v primeru, da uporabnik uporablja rokavice, ki ustrezajo njegovi velikosti. Uporabnik ne sme popravljati rokavic. Navodilo za vzdrževanje: Rokavice se lahko čisti samo s suho ščetko. Uporaba čistilnih sredstev je prepovedana.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=