Elaflex tömlők elektromos vezetőképességének jelölése

M ű szaki v á ltoztat á s jog á t fenntartjuk · Ut á nnyom á s é s v á ltoztat á s csak enged é llyel · Copyright ELAFLEX Az EN 12115 szabvány jelenleg érvényes verziója a korábbitól különböz ő és részletesebb meghatározásokat tartalmaz a vegyipari töml ő k szükséges vezet ő képességére vonatkozólag. Az EN szabványok valamennyi tagország esetében nemzeti formában kerültek elfogadásra. 1999 óta a német EN 12115 verzió előírta, hogy az "OHM" tömlők falának elektromosan vezetőképesnek kell lennie (max. elektromos ellenállás 10 9 Ω). Ezt az előírást most általános érvényű szabványként fogadták el. Ahol az EN 12115szabványalkalmazható, ott meg kell felelniaz új biztonságiel őírásoknak:az Ω (és M) töml ők esetében, amelyeket robbanásveszélyes környezetben alkalmaznak, a tömlőfal max. 10 3 Ω elektromos ellenállással rendelkezhet. E tulajdonság jelzésére az M/T tömlőket Ω/T jelzéssel kell ellátni. Azok a tömlőszerelvények, amelyek falának vezetőképessége 10 9 Ω-nál nagyobb, M vagy Ω jelzéssel vannak ellátva. A 2011. szeptemberétől gyártott Elaflex vegyipari tömlők jelzései megváltoztak az új előírásoknak megfelelően. A változásokat az alábbi táblázat foglalja össze. EN 12115 : vegyipari tömlők 2011-es szabványa Új Előírások az Elektromos Vezetőképességre vonatkozóan 2011. okt ó ber Inform ác i ók 7.11 Ω ( k or á bbi 1 21 1 5) Ω (12115:2011) Ω / T (12115:2011) M (r é gi 12115) M (12115:2011) M / T (12115:2011) Ele k tromos ve z et őké pess é g (ellen á ll á s) a t ö ml ő v é ge k közö tt m é rve max. 10 6 Ω max. 10 6 Ω max. 10 6 Ω max. 10 2 Ω max. 10 2 Ω max. 10 2 Ω csa k N é metor- s zá gban s zük s é ges nem igen nem nem igen Ele k tromos ve z et őké pess é g a t ö ml ő falon k eres z t ü l, max. ellen á ll á s 109 Ω Hivatalos EN 12115 elneve zé se k a z ele k tromos ve z et őké pess é gre vonat k o zó an ELAFLEX t ö ml ő t í puso k EFL (Fluorline) EFD/EFS (Elaflon) FEP (Elaflon Plus FEP) HD / HD-C / FHD / XHD TW / LTW / XTW CHD / CHS (lila s á v) LMD / LMS ( kék s á v) UTD / UTS / UTL ( kék -feh é r- kék ) PCD/PCS (Polypal Clean) PTFE (Elaflon PTFE) FXD (Fluorflex 2) Polypal Plus / Chemopal Tecnopal / Solvapal LBD / LBS (feh é r s á v) − új Ω j el ö l é s: a tömlő alkalmas robbanásveszélyes anyagok szállítására (a magyarázatot ld. a következő oldalon ) új Ω/T j el ö l é s: a tömlő alkalmas robbanásveszélyes anyagok szállítására és robbanásveszélyes környezetben való használatra (a magyarázatot ld. a következő oldalon)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=